پرسش های متداول

سوالات متداول :

۱- ستاد دیه تحت نظر کدام ارگان سازمانی است؟

پاسخ : ستاد دیه سازمانی است مردم نهاد که با همت خیرین تشکیل شده است و زیر مجموعه قوه قضائیه فعالیت می کند و دارای هیئت امناء بوده که ریاست دادگستری هر استان عضو ثابت هیئت امناء هر استان است.

 

۲- آیا ستاد دیه در شهرستانهای تابعه نمایندگی دارد؟

پاسخ : ستادهای دیه در کل استان یک نمایندگی دارد که فقط در مرکز استان مستقر است.

 

۳- ستاد دیه به چه جرائم یا چه کسانی کمک می کند؟

پاسخ: ستاد دیه فقط و فقط به جرائم غیرعمدی کمک می کند که شامل : انواع بدهکاران دیات ناشی از تصادفات رانندگی (فوت و صدمه)، حوادث کار ، قتل یا صدمه شبه عمدی با غیرعمدی ، انواع محکومیت های مالی غیرکیفری و غیرکلاهبرداری ، مهریه و نفقه می باشد که هر کدام از جرائم ذکر شده با توجه به نوع جرم مساعدت های متفاوت دارند که عمده کمک های ستاد دیه به صورت وام قرض الحسنه است.

 

۴- مدت زمان تشکیل پرونده تا حضول نتیجه چه میزان است؟

از زمان تشکیل کامل و بدون نفص پرونده تا فرآیند رسیدگی به پرونده متوسط بین ۳۰ الی ۴۵ روز با توجه به شرایط و ونوع جرم و نوع مساعدت طول می کشد.

 

۵- نحوه کمک ستاد دیه به زندانیان غیرعمد به چه نحوی است؟

پاسخ : کمک ها و مساعدت های ستاد دیه به صورت کمک و وام قرض الحسنه است که با تصویب و بررسی هیئت امناء قابلیت اجرا دارد.

 

۶- آیا کل بدهی زندانی غیر عمد پرداخت می شود؟

پاسخ : هر فرد با توجه به میران بدهی و نوع بدهی و نوع جرم و میزان نیازمندی و استحقاق مورد مساعدت قرار می گیرد و نحوه مساعدت به افراد مختلف متفاوت است.

 

۷- آیا کمک ستاد دیه به فرد زندانی پرداخت می شود؟

پاسخ : خیر – کل مساعدتهای ستاد دیه به حساب احرای احکام مراجع قضایی پرداخت میگردد و پس از مختومه نمودن پرونده دادگاه یا شورای حل اختلاف مبلغ واریزی به شکات پرداخت می شود.