آموزش و پیشگیری

بدون تردید آگاهی و اطلاعات فردی در راستای زندگی مادّی و معنوی انسان که در رشد و بالندگی او نقش آفرین است ضرورتی انکارناپذیر می باشد.

از این رو جزوات پیش رو به پیشنهاد ستاد دیه کشور و با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه با برخی از مسائل مرتبط با « تصادفات » ، « مهریه » ، « نفقه » و « چک » به منظور پیشگیری از وقوع ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و بویژه ورود ناخواسته افراد به زندانها در جرائم غیرعمد، به همّت دفتر پژوهش های اسلامی سازمان زندانها تهیه و تدوین شده است .

تصادفات رانندگی… (دانلود)

چک … (دانلود)

مهریه … (دانلود)

نفقه … (دانلود)